Määratlemata

Kliendid soovivad, et kolimisfirma loeks nende mõtteid!

Korraldasime oma Facebook’i lehel küsitluse, kus küsisime: Mida teeksid teisiti, kui saaksid uuesti enda viimase kolimise läbi teha? Andsime küsimustikus ette erinevad kolimisteenuse põhikomponendid koos valikvastustega ja lõpuks võimaluse ka vabalt arvamust avaldada. Huvitaval kombel olid vabal teemal antud vastused suhteliselt sarnased ning neist joonistub välja selge soov — teenindajad peavad kaasa mõtlema ja nõu andma, mitte ainult kaste kaubikusse tassima. Veel parem, kui kolijad aimaks kliendi soove juba ise.

Meile Adducos ega ilmselt enamikele teenindussektori ettevõtetele ei tule selline soov üllatusena, mistõttu panustame teeninduskvaliteeti maksimaalselt. Täpsemalt saab tööst kolimisfirmas lugeda ühest meie vanemast blogipostitusest.

Kolimises tehakse vigu, aga proffe ei taheta ülemäära planeerimisse ja pakkimisse kaasata

Ainult 21% inimestest kaasaks kolimisspetsialistid kolimise planeerimisse, kuigi tegemist on ühe olulisema etapiga

Kuigi ligi 80% vastanutest arvasid, et nad kaasaks järgmisel korral kolimisprotsessi professionaalid, tundub, et kolijates nähakse endiselt siiski kõigest tugevaid mehi, kes asju tassivad ja need kolimisautoga soovitud asukohta viivad.
Näiteks kolimise planeerimisse kaasaks profi iga viies vastanu ja asjade pakkimisse vaid iga kümnes vastanu. Just viimane number näitab, et asjade pakkimisse ei suhtuta endiselt kui tõsiseltvõetavasse teenusesse. Samas meie silmis on tegu väga olulise kolimise etapiga.
Teame, kuidas asju pakkida ökonoomselt ja ühtlasi nii, et need transpordil kannatada ei saaks. Lisaks on ju ikkagi meie kolimisautojuht ja kolijad need, kes vastutavad koorma eest nii kliendi silmis kui ka liiklusohutuse seisukohalt.

Klient hindab aina enam oma aega ja tervist

41% inimestest telliks professionaalsed kolijad, sest peavad tervist ning kolitavate esemete ohutust oluliseks

Paljude jaoks on kolimine tüütu tegevus, mida töö kõrvalt hästi teha ei jaksa ning millele vaba aega kulutada ei raatsi. Lisaks kardetakse peamiselt raskete asjade tõstmisest tingitud tervisekahjustusi. Nii leiab kolmandik vastanutest, et üks suurim viga, mis eelmise kolimise käigus tehtud sai, oli kolimiskastide liiga raskeks pakkimine.
Suisa 78% vastanuist otsiks mööbli ja teiste raskete esemete tassimisel abi, enam kui pooled abi otsijatest kutsuks appi professionaalsed kolijad ja ülejäänud otsiks piisavalt tugevaid tuttavaid.

Koliks iseseisvalt?

Jah, nõus, eriti planeerimist ja pakkimist oleks paljud ilma proffide abita valmis läbi viima küll. Samas, tassimist ja transporti tahaks enamik vastanutest enda kaelast ära saada. Siinkohal kipub paljudel ununema, et kolimise täisteenus annab võidu nii aja- kui rahakulus. Mõistlik oleks arvutada näiteks kolimisteenuse tunnihind ja omaenda palgatöö tunnihind ning seejärel otsustada, kuidas oleks mõistlikum toimida.

Küsitluses osales üle kahesaja inimese. Küsitluse tulemustega saad tutvuda siin.