Küsi pakkumine utiliseerimisele usaldusväärselt partnerilt. Helista telefonil 6 827 727, saada e- mail: info@adduco.ee või täida allolev vorm.

Mis on utiliseerimine?

Kolimise planeerimise käigus või kolimisteenust tellides võib selguda, et kõiki asju uues elu- või töökohas tarvis ei lähe. Samuti kerkib sama probleem üles elamise sisustuse värskendamisel, suurpuhastuse käigus või remonti tehes. Tekib küsimus, mis nende asjadega peale hakata? Kui asju on vähe ja need on väiksed, saab need ise toimetada prügikasti, prügilasse või suunata taaskasutusse. Suuremate asjadega pole aga lahendust nii kerge leida. Siin tuleb Sulle appi Adduco. Utiliseerimine kolimise käigus annab Sulle võimaluse vabaneda üleliigsest kraamist mugaval ja operatiivsel viisil.

 

Mida utiliseerida?

Utiliseerime mööblit, dokumente, riideid, nõusid, tehnikat, olmeelektroonikat ja muud sarnast. Me ei utiliseeri ehitusprahti-ja jääke, biojäätmeid, ohtlike jäätmeid.

 

Kuidas käib utiliseerimine?

Sinu jaoks on kogu protsess väga lihtne. Koos selgitame välja, mis asjad lähevad utiiliseerimisse, sealt edasi teostame juba meie pealelaadimise, transpordi jäätmejaama ja mahalaadimise. Lühidalt – tellite teenuse, kasutate seda ja tasute arve. Kolimisteenuseid pakkudes on meil olemas kõik vajalik tehnika, varustus ja teadmised, et utiliseerimist nõuetekohaselt pakkuda. On ju utiliseeriminegi omamoodi kolimine, kolimine prügimäele.

Utiliseerimisele suunatud asjad sorteeritakse ja paigutatakse vastavatesse konteineritesse, mis jäävad ootama teekonda prügilasse. Sorteerimise käigus paigutatakse eraldi esemed, mida võiks suunata taaskasutusse. Mööbli osas näiteks on meie partneriks kasutatud mööbli müüja OÜ Apuneks.

Dokumendid purustatakse ja paigutatakse plommitud konteineritesse, mis jäävad kinniseks kuni lõpliku hävitamiseni.

 

Kuidas kujuneb utiliseerimise hind?

Utiliseerimise hind kujuneb utiliseeritava kauba mahu pealt, mida mõõdame kuupmeetrites. Käitlustasu on ca. 15 eurot / kuupmeeter. Sellele lisandub transpordi kulu tunnihinna põhiselt.