Määratlemata

Rahvusvaheline kolimisteenus on jõukohane ainult parimatele proffidele

Vajadus vedada asju ühest riigist teise võib tekkida nii eraisikutel kui firmadel – näiteks kui vahetatakse elukohariiki või siirdutakse uutele turgudele. Rahvusvahelist kolimisteenust saab edukalt pakkuda üksnes niisugune firma, millel on olemas koostööpartnerite võrgustik ning sissetöötatud rutiin, kuidas selle organiseerimine käib ja millele pöörata erilist tähelepanu.

Vaatame üle

10991708_10153165979806742_2642615196387390499_oEt otsustada, millist transpordivahendit on vaja kasutada, milliseid pakkematerjale läheb tarvis ja millised dokumendid ootavad kordaajamist, tuleme kohale ja loome endale ülevaate kolitavatest asjadest. Lennutranspordiks on vaja teada kolitava kauba kaalu, maismaa-  ja meretranspordi korral mahtu.

Millega kolida?

Erinevalt Eesti-sisesest kolimisest, kus kasutatakse alati autot, on rahvusvahelise kolimise juures võimalusi mitmeid: lisaks autole ka lennukid, laevad, rongid. Maismaa- või meretrans­port on tunduvalt odavamad kui õhutransport, aga kui kolimisega on kiire, siis jääb lennuk sageli ainsaks võimaluseks.

Pakkimisele suurem tähelepanu

Rahvusvahelise kolimisteenuse puhul tuleb arvestada, et esemed ei ole kogu aeg kolimis­firma tähelepanu all ning nad peavad taluma maha- ja pealelaadimist nõnda, et terveks jäävad nii pakend kui selle sees olevad asjad. Lahtiste kolimiskastide kasutamine ei tule tihti kõne alla, tarvis läheb vastupidavaid kaste, samuti on vaja purunemist kartvad esemed pakkida igaüks eraldi ja kolimiskastid ka vastavalt tähistada.

Kuna rahvusvahelise kolimisteenuse puhul on pakkimise nõuded spetsiifilisemad, siis soovitame selle juures kasutada kolimisfirma abi. Soovi korral aitame ka kauba lahti pakkida ning koristame pakkematerjalid ära.

Igas riigis omad nõudmised

Väga tähtis on, et kolijatel oleks üksikasjalik ülevaade, mida veetakse, sest piirangud sisse- ja väljaveetavate kaupade osas on riigiti erinevad. On kaupu, mille üle piiri vedamine on küll lubatud, ent tarvis on need tollis deklareerida.

Kõik rahvusvahelised veod on kindlustatud

Sellega tagatakse, et kui kolitava kaubaga tõesti midagi juhtuma peaks, siis hüvitatakse kahju kiiresti. Kunsti, väärisesemete ja kergesti purunevate asjade korral soovitame teha lisakindlustuse.