Ärikelindi kolimisteenused

Meie kolimisteenus tuli appi Rahvusarhiivile

Meie kolimisteenus tuli appi Rahvusarhiivile

Allikas: Tartu.ee | Foto: Benno Aavasalu

Adduco oli hiljuti asjaosaline ühes märgilise tähtsusega protsessis. Veebruarikuus avas Tartus oma uksed uus modernne Rahvusarhiivi hoone nimega Noora. Meie kolimisteenus teostas varade transporti Tallinna arhiividest uude Tartu omasse.

Noorast

Noora on Eesti Rahva Muuseumi uue hoone kõrval hea näide hiljutisest arengust meie riigi mälu ja kultuuri talletamises. Uus hoone ei ole mõlemal institutsioonil ainult viimase tehnoloogiaga hoiupaigaks, vaid ka ikkagi esindushooneks. Kuigi Toomemäel punasest kivist lossina seisev vana arhiivimaja omas tartulikku võlu, polnud sel eeliseid, mida sai pakkuda täiesti uus maja.

Maarjamõisas teiste hiljutiste akadeemiliste hoonete lähedusse ehitatud kuuekorruseline Noora on kindlasti omapärane maja, aga olles ise juba seda külastanud, võib öelda, et tegemist on väärilise koduga Eesti riigi dokumentide ja kirjade kogudele. Nurgakivi pandi hoonele 2015. aasta aprillis, hoone valmis 2016. juuliks ja sellest ajast saadik kuni 2017. aasta veebruarini on toimunud ka arhiivi varade suur kolimine. Adduco kolimisteenus ühines toimetustega 2016. aasta novembri alguses.

Projektist lähemalt

Adduco ülesandeks sai vaid osakest Rahvusarhiivi hiiglaslikust varamust. Kolimisteenuse projekt kestis novembrist veebruarini ja hõlmas Tallinnas hoiustatud arhivaalide transporti Tartusse.

Kogu projekti võib arvudes kokku võtta järgnevalt:

  • Ligikaudu 72000 karpi
  • 1300-ringis mappe
  • 150 jooksvat meetrit raamatuid
  • Kaheksa kolijat
  • Kaks suurt veokit
  • 3,5 kuud

Niimoodi kirjeldatult tundub tegemist olevat üsna massiivse projektiga, aga optimaalse tööjaotusega pole see midagi muud kui läbilõige mitmest tööotsast. Lihtsalt, sihtpunkt oli nende tööde käigus sama ja enam-vähem ka kolitavad esemed.

Kolimisteenus peab alati arvestama väärtusega

Isegi kontorit või korterit kolides, tuleb alati arvestada sellega, et tegemist pole pelgalt mööbli ja tarbe-esemetega, vaid kellegi elu ja tööga. Kolides klavereid või väärisesemeid on see väärtus ilmselge. Riigile ja rahvale tähtsaid dokumente ja varasid turvaliselt transportida on ülioluline ja vastab ka meie tööpõhimõttele.

Kui postiteenistuses või lennujaama leidub ebaprofessionaalset esemetega ümberkäimist, isegi kolimisteenuses, siis sageli on põhjuseks peale halva aja- ja tööjaotuse ka see, et töö tegija vii kokku eset ja omanikku. Meie töös ei tohi sellist asja juhtuda, olgu kolitavate esemete omanikuks eraisik, asutus või lausa eesti rahvas.

Kui soovid kolida kodu, kontorit või riiklikku arhiivi – võta meiega ühendust!