Kolimisteenused

Kvaliteetsed veoteenused muudavad transportimise muretuks

Kvaliteetsed veoteenused muudavad transportimise muretuksOma vara ühest kohast teise transpordile mõeldes tekib juba eos erinevaid murekoldeid. Kui palju asju vajab vedamist? Kui palju kaaluvad? Kas turvaliseks vedamiseks on asju vaja pakkida? Kas tõstmisega saab ise hakkama? Kas kõigeks on aega? Kas mööblit peaks transportimiseks lahti monteerima ja kas oskaks ise taas kokku panna?

Vastamata küsimusi tõuseb esile väga palju ja juba tegutsema asudes kerkib neid veelgi ning kogenematule silmale ei hüüa õnnetus tulles. Lihtsam on usaldada professionaale.

Mida veoteenuste pakkujad kolimisprotsessi alustades arvesse võtavad?

  • Transporditavate esemete omadused
  • Vajalik varustus
  • Objekti ja sihtkoha vahemaa
  • Abikäte arv
  • Ajaline määratletus

Igale tüübile ja distantsile oma plaan

PakkematerjalidArvestada tuleb, kui palju asju transportimisele kuulub ning kas selle hulgaga saab tavapärane meeskond hakkama. Lisaks peab kaaluma, milline transpordivahend mahutaks kogu varanduse ilusti ära ning kas suuremat mööblit või kaupa on võimalik demonteerida kergemateks ning lihtsasti manööverdatavateks osadeks. Kui mõne suurema masina või näiteks seifi demonteerimine ei ole võimalik, peab arvestama eritõstete teostamisega.

Mõned esemed nõuavad pakkimist, vahest piisab vaid kilest tahtmatute kriimude ennetuseks. Raskemate esemete tõstmiseks on kanderihmad ja muu erivarustus, mis veoteenuste pakkujatel tavaliselt alati käepärast on.

Eesti piires veoteenuste marsruute võib osata kergesti planeerida, kuid liikudes näiteks mõnda raskesti ligipääsetavasse kohta või välismaale, peab iga sammu ja selleks kujuneva aja hoolega välja kalkuleerima. Pädevad veoteenused näevad ette optimaalse teekonna planeerimist.

Professionaal teab, mida vaja

Professionaal teab, mida vajaVajaliku abi hulk sõltub sellest, kas näiteks miskit on vajalik demonteerida, kas mõne eseme kandmiseks on vaja rohkem inimesi, kui suuremahuline on kogu kolimine ning kui palju aega selleks protsessiks on. Vajalik on olenemata sihtkohast, et kokkupakitud varandus ka transpordivahendilt ilusti maha laaditud ning lahti pakitud saab.

Aeg on piiratud ressurss ja sellest sõltub palju. Tihtipeale tuleb transport teostada väljaspool traditsioonilisi töötunde. Transpordi sujuvaks läbiviimiseks on vaja võimalikult täpselt arvestada kokku asjade pakkimiseks ja autosse laadimiseks, teekonna läbimiseks, maha laadimiseks ning asjade lahti pakkimiseks kuluv aeg.

Veoteenused säästavad muredest. Üskõik, kas planeerite kodust kolimist, kontori vahetamist, mööbli äravedu või lihtsalt vajalike asjade vedu sihtkohta – usalsage see professionaali kätte.