fbpx
Adduco OÜ | Rahvusvaheline kolimisteenus eeldab põhjalikku eeltööd - Adduco OÜ

Rahvusvaheline kolimisteenus eeldab põhjalikku eeltööd

Rahvusvaheline kolimisteenus eeldab põhjalikku eeltööd

Rahvusvaheline kolimine on aeganõudev ning põhjalikku ettevalmistust nõudev protsess. Siinkohal on oluline, et valituks saaks kogenud ja usaldusväärne partner. Esemete pakkimine peab olema hoolas, nimekirjad väga täpsed ja kõik vajalikud dokumendid õigesti vormistatud.adduco worldwide

Nagu kolimisel ilma piire ületamata, on ka rahvusvahelisel tasandil oluline eeltöö – üle tuleb vaadata kolitava vara iseloom ja kogus ning vastavalt inventarile paika panna sobiv transpordiliik ja teenused välisriikides.

Rahvusvahelise kolimise edukus sõltub:

  • vahemaast;
  • kolitavatest esemetest ja nende kogusest;
  • õigest pakkematerjali valikust;
  • kindlustusest ja selle liigist;
  • transpordivahendist ja liigist (maismaa, maismaa-mere, maismaa-õhu jne).

 

Äripäev andis selle aasta aprillis välja artikli pealkirjaga „Karm kogemus kolimisteenusega“., mis räägib täpsemalt eestlase kolimiskogemusest Dubaist Eestisse. Loomulikult soovib meist igaüks, et kogu protsess sujuks kiirelt, mugavalt ning ilma peavaluta. Kolimine üle mitme piiri on siiski küllaltki aeganõudev kuna dokumentatsioon ja läbirääkimised peavad olema selged ning oluline on üheselt asjadest aru saada. Artiklis tuli välja, et paljud punktid olid lahtised ning jäänud tähelepanuta. Kasutatud oli välismaist kolimisteenust, kel Eestist kui sihtriigist väga vähe aimu oli.

Dokumentidega tutvumine on oluline ja kolimisteenuse puhul tuleb tarne klausel väga hoolikalt üle vaadata. Detailidele tähelepanu pööramata võib see kaasa tuua suured lisakulud ning ebameeldiva kogemuse.

NT Logistika juhataja Andres Mihelson tõi artiklis välja väga olulised lähtekohad. Nimelt on kolimisteenus mõistlik tellida kodumaalt või siis arvestada võimaliku keelebarjääriga – rahvusvahelisel kolimisel on osapoolte suhtlusel väga oluline roll. Üksteise mõistmine ning vastastikkune usaldus on olulisel kohal. Kolimisteenuse pakkujal on kohustus rääkida teenuse võtjale kõikidest kulutustest, mis kolimisega kaasnevad ning selgitada protsessi. Mida selgem ja täpsem on organiseerimise pool, seda valutum ning kiirem on kogu kolimisprotsess.